Surgical Excavation project

Tο “Virtual Excavation” είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την τεκμηρίωση πολιτιστικών αγαθών που σχετίζονται με χώρους ανασκαφών. Το σύστημα υποστηρίζει την συλλογή, διαχείριση, και προβολή δεδομένων σχετικών με την ανασκαφή και τα αντικείμενα που ανακαλύπτονται σε αυτήν. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται πολυφασματική φωτογράφιση, φασματοσκοπία nIR/mIR/UV/VIS, ακουστική μι-κροσκοπία, χώρο-χρονική και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, και εξόρυξη γνώσης. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόγονται στην ανασκαφή του Δίον.

Το έργο θα καταλήξει στη δημιουργία ενός προϊόντος που μπορεί να διαχειριστεί και να πα-ρουσιάζει όλη τη σχετική πληροφορία με μία ανασκαφή, καθώς και όλη τα μεταδεδομένα που μπορούν να προκύψουν. Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται στο διαδίκτυο, όπου παρουσιά-ζεται ο χώρος ανασκαφής σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικά χωρικά σημεία με τη χρήση τρισδιάστατων τεχνικών. Το σύστημα υποστηρίζει την εικονική και πραγματική ε-πίσκεψη στο χώρο, επιτρέποντας τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και μεταδο-μένα με φιλικό και εκπαιδευτικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια του έργου οι παρακάτω εργασίες θα λάβουν χώρα:

  1. Προοδευτικές εργασίες ανασκαφής και τεκμηρίωσης στο Δίον
  2. Μη καταστρεπτική ανάλυση και πολυφασματική επεξεργασία σε μετρήσεις που θα λάβουν χώρα στο Δίον σε κινητά και ακίνητα αντικείμενα.
  3. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την προβολή και διαχείριση τρισδιάστα-της, πολυστρωματικής πληροφορίας για την ψηφιακή ανακατασκευή της ανασκαφής.
  4. Πρόσβαση στις πληροφορίες της ανασκαφής και του σχετικού υλικού μέσο ενός γραφικού περιβάλλοντος που ομαδοποιεί θεματικά τη πληροφορία και τη παρουσιάζει σε επισκέπτες, μα-θητές αρχαιολόγους και άλλους επιστήμονες.
Website: